Family Court Practice Marathi (Ebook)


अध्याय १: फॅमिली कोर्ट्स कायदा, १९८४ ची ओळख

अध्याय २ : कार्यक्षेत्र आणि व्याप्ती

अध्याय ३: कुटुंब न्यायालयीन प्रक्रियेतील सरलीकृत पद्धती

अध्याय ४: कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये पर्यायी वाद निराकरण (ADR)

अध्याय ५: कायदेशीर चौकट आणि सूट

अध्याय ६: न्यायालयातील आधार प्रणाली

अध्याय ७: कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणे

अध्याय ८ : अधिकार आणि आदेशांची अंमलबजावणी 

अध्याय ९: विशेष कायदे आणि तरतुदी

अध्याय १०: अपील प्रक्रिया

अध्याय ११: कौटुंबिक न्यायालयीन सरावाचे व्यावहारिक पैलू

अध्याय १२ : महाराष्ट्रातील विशेष विचार

अध्याय १३: फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिसचे भविष्य


फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस ड्राफ्टिंग

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस सामान्य अर्जांची यादी

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिसमध्ये सादर केले जाणारे विविध पुरावे 

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिसमध्ये युक्तिवाद कसा करावा

फॅमिली कोर्टमध्ये कायदेशीर प्रतिनिधित्व

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस केस असेसमेंट 

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस क्लायंट कम्युनिकेशन

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस मधील लीगल रिसर्च

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस मधील अर्ज दाखल करण्याच्या पद्धती

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत मध्यस्थी आणि पर्यायी तंटा निवारण (ADR)

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत मुलांचा ताबा आणि भेटीचे अधिकार

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत मुलांना सहाय्य आणि पोटगी

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत मालमत्ता वाटप

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत हिंसाचार आणि संरक्षण आदेश

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत पालकांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत पालकत्व आणि संरक्षकत्व

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत दत्तक घेणे आणि पालकीय हक्कांची समाप्ती

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस मध्ये साक्षीदाराची तपासणी

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस प्रक्रियेत व्यावसायिक नीतिशास्त्र

न्यायालयातील शिष्टाचार

भारतीय कौटुंबिक न्यायालयातील सांस्कृतिक संवेदनशीलता

न्यायालयांसाठी सतत कायदेशीर शिक्षणाचे (CLE) महत्त्व

भारतीय कौटुंबिक न्यायालयीन कार्यातील व्यावसायिक कॉन्टॅक्टस् 

फॅमिली कोर्ट प्रॅक्टिस मध्ये स्वतःची काळजी


To Buy above ebook/pdf copy - 300/-


For any inquiry of ebook contact on thecourtpractice@gmail.com


Post a Comment

0 Comments